Little Sun

Little Sun är ett varumärke som skapar solenergiprodukter för att tillgodose energibehoven i bostadslösa områden. Varumärket fokuserar på att förbättra livskvaliteten genom tillgång till rent ljus och ren energi.