Jelonet

Jelonet är ett varumärke som specialiserar sig på medicinska förnödenheter för sårbehandling. Deras högkvalitativa sårprodukter används av professionella inom vårdsektorn.